Verksamhetsplan

Damernas verksamhetsplan för 2020

 

Övergripande målsättning

Inom ramen för spel- och aktivitetskommitténs verksamhetsplan arbeta med fokus på följande aktiviteter:

 • Medverka Kungl. Drottningholsms GK blir en positiv och trevlig samlingsplats för alla damer.
 • Spela golf, ha trevligt, tävla för de som vill samt bidra till att öka klubbkänslan.
 • Stimulera och initiera trivselskapande spel, träning och tävling på banan.
 • Verka för att klubbens damer ges möjlighet till att förbättra och att utveckla sitt golfspel samt få en ökad förståelse av spelets regler och etik.

 

Mål för 2020

 • Fler deltagare på tävlingar och övriga aktiviteter.
 • Fler damer som deltar på övriga arrangerade aktiviteter på klubben.

Handlingsplan 2020

 • Utarbeta ett spelprogram med kalender för tävlingar och aktiviteter.
 • Kommunicera till klubbens alla damer om varje veckotävling.
 • Erbjuda damer att spela 18 hål eller 9 hål.
 • Erbjuda damer att delta i tävlingsformen eller spela utom tävlan
 • Tisdagsvärdinna kommer finnas utsedd för varje tisdag för att öka trevnad och samvaro samt att ta upp synpunkter från deltagarna

Medlemssidorna

Veckans väder